Pensioenverzekering

De drie pilaren van het Zwitserse pensioenfonds

Pensioenverzekering

Pensioenverzekeringen zijn in Zwitserland gebaseerd op een 3 pilaren systeem. Voor buitenlanders kan dit op het éérste gezicht erg ingewikkeld overkomen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de 3 pilaren, en geeft een aantal tips over hoe je jouw pensioenplan kunt optimaliseren.

Pensioenpremies en pensioenuitkering kunnen bestaan uit enkele of alle hieronder vermelde pilaren:

  • het basis staatspensioenfonds (AVS, 1e pilaar)
  • een bedrijfspensioenfonds (PP, 2e pilaar)
  • een privé pensioenfonds (3e pilaar).

(1) De éérste pilaar: Het basis staatspensioenfonds

het basis staatspensioenfonds ( AHV – Alters- und Hinterlassenenversicherung) is verplicht voor alle werknemers, zelfstandige ondernemers en niet werkenden boven de 20 jaar.

Premies voor het basis fonds zijn gelijk verdeeld tussen werkgever en werknemer, en jouw gedeelte word direct ingehouden op je salaris. Op het moment van schrijven, bestaat de totale premie uit ongeveer 10,1% van het bruto salaris voor werknemers.

Mannen die de leeftijd van 65 bereikt hebben, en vrouwen die de leeftijd van 63 (64 vanaf 2005) bereikt hebben, hebben recht op een AVS pensioen, indien zij minimaal 1 jaar aan het fonds hebben bijgedragen.

Pensioenuitkeringen bedroegen in 2004 tussen de Sfr. 1,055 en Sfr. 2,110 per maand. Het totale uit te keren pensioen voor een getrouwd paar kon niet hoger zijn dan Sfr. 3,165.

Het uit te keren pensioen word berekend over het gemiddelde inkomen en het aantal jaren dat er is bijgedragen aan het pensioenfonds. Het inkomen word gezien als het totale bedrag dat is verdiend inclusief verkregen bijslagen voor kinderen en opvoeding. Indien je niet gedurende de hele periode van arbeid hebt bijgedragen aan het pensioenfonds, dan kan je uitkering voor een gedeelte ingekort worden.

Het inkomen dat je echtgenote verdiend heeft tijdens het huwelijk word verdeeld, en 50% word toegewezen aan beide echtgenoten. De geleverde bijdragen aan het pensioenfonds door een echtgenote die niet werkzaam is geweest word bij het inkomen opgeteld.

Een volledig pensioen word uitgekeerd indien er voor de volledig periode (het aantal jaren dat mensen van hetzelfde geboortejaar gewerkt hebben) pensioenbijdrage is betaald.

Vervroegd pensioen

Afhankelijk van de situatie, kun je voor de officiële pensioensgerechtigde leeftijd al met pensioen gaan. Het bedrag word dan met 3,4 tot 6,8% per jaar gekort. Je kunt ook 1 tot 5 jaar wachten (na de pensioengerechtigde leeftijd) met het ontvangen van je pensioenuitkering, waardoor het uit te keren bedrag met 5,2 tot 31,5% verhoogt kan worden.

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook in aanmerking komen voor extra bijdragen. Deze worden uitgekeerd aan mensen met een moeilijke financiële situatie.

Buitenlanders die in Zwitserland werken

Zwitserland heeft een bilaterale pensioenovereenkomst met meer dan 20 landen, waaronder alle West-Europese landen. Ben je afkomstig uit een van deze landen, dan krijg je jouw pensioen uitbetaald ook al woon je niet in Zwitserland. In dit geval kan je je pensioenrecht niet overhevelen naar een ander pensioenfonds nadat je Zwitserland verlaten hebt, en het is ook niet terug te vorderen.

Ben je afkomstig uit een land waar Zwitserland geen bilaterale pensioenovereenkomst mee heeft, dan worden je bijdragen aan het pensioenfonds terugbetaald wanneer je Zwitserland verlaat.

Indien je slechts een paar maanden in Zwitserland gaat werken, kun je vrijgesteld worden voor de bijdragen aan het basis pensioenfonds, in het bijzonder wanneer je afkomstig uit een land waar Zwitserland een bilaterale pensioenovereenkomst mee heeft.

Waarschuwing: Zoals in de meeste West-Europese landen, heeft Zwitserland te kampen met een steeds grote wordend gat tussen de betaalde premies aan het basis pensioenfonds en de uitbetaalde bedragen aan pensioenen. Pensioenen kunnen dus gekort worden in de toekomst. Reken daarom niet alleen op het basis pensioenfonds als je enige vorm van inkomsten wanneer je met pensioen gaat.

(2) De tweede pilaar: Het bedrijfspensioenfonds

Bedrijfspensioenfondsen vormen deel van de arbeidsvoorwaarden ( Berufliche Vorsorge/BV(G), Prévoyance Professionelle/PP), welke de tweede pilaar vormen.

Alle werknemers met een jaarlijks inkomen tussen Sfr. 25,320 en Sfr. 75,960 zijn verplicht bij te dragen aan dit fonds. Dit fonds kan een bedrijfsfonds, een overheidsfonds of een privé fonds zijn. De totale bijdragen gaan omhoog met de leeftijd, en vormen 7 tot 18% van je bruto salaris (in 2004), plus eventueel een aantal punten extra voor additionele premies.

Mannen kunnen een PP pensioen krijgen vanaf hun 65e, en vrouwen vanaf hun 63e. Pensioen uitkeringen worden berekend in de vorm van een percentage van je opgespaarde krediet, welke word gevormd door betaalde premies en rente. Je komt in aanmerking voor een volledig pensioen wanneer je vanaf je 25e tot en met je pensioen constant de premies betaald hebt. Indien de pensioenfonds in kwestie het toelaat, kun je ook voor je pensioen aanspraak maken op de uit te keren gelden.

Het ineens uitbetalen van je premies en rente is alleen mogelijk in de volgende gevallen:

  • Wanneer je Zwitserland verlaat
  • Indien je zelfstandig ondernemer word
  • Wanneer het gespaarde bedrag minder is dan de jaarlijks uit te betalen premies

(3) De derde pilaar: Privé pensioenverzekeringen

Het individuele arbeidspensioenfonds (3e pilaar) subsidieert privé pensioenen door middel van kortingen op de te betalen belasting. Premies worden ingehouden van het belastbare inkomen, en worden alleen belast bij het uitbetalen. Rente op de premies worden niet belast.

Het uit te keren bedrag hangt af van het soort polis dat je gekozen hebt. Er is een maximaal bedrag aan premies vastgesteld dat je van je inkomen kunt laten inhouden, welke afhangt van je salaris en je bijdragen aan de andere pensioenfondsen. Deze vorm van subsidie voor pensioenverzekeringen is alleen beschikbaar voor werknemers.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: