Introductie

Immigratie naar de VS

Introductie

Het denkbeeld dat de VS een natie is van immigranten is enkel een illusie, aangezien 11% van de inwoners in het buitenland geboren is. Dit is net zoals in het VK en Frankrijk maar minder dan in Canada, Zwitserland en Australië. De officiële immigratie loopt op tot één miljoen per jaar.

In de jaren 90 kwamen er meer immigranten wonen in de Verenigde Staten dan in een ander decennium in de geschiedenis van de natie.

Door de terroristische aanslagen van 11 september 2001 zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd bij het visum en immigratiebeleid (bv. er zijn nieuwe landen toegevoegd aan de lijst van landen met een verhoogd risico inzake terrorisme). In sommige categorieën zijn de visumaanvragen gedaald doordat de voorwaarden strenger werden. Desondanks werd er geschat dat er meer dan zeven miljoen visums voor toegang jaarlijks werden verstrekt in de laatste jaren.

Toetredingsvoorwaarden voor de VS

Met de uitzondering van bepaalde bezoekers, hebben alle niet-inwoners die naar de VS wensen te gaan hebben een visum nodig. Ook diegene die de VS moeten doorreizen om naar een ander land te gaan hebben er één nodig. De VS verschaft verschillende soorten visums en deze zijn verdeeld in de categorieën 'immigranten' (permanent inwoner) en 'niet-immigranten' (tijdelijke inwoner). Een immigrantenvisum geeft je het recht om te reizen door de VS en er voorgoed te wonen en te werken (en vrij van job te veranderen). Na vijf jaar inwoner te zijn kan men in aanmerking komen voor het Amerikaanse burgerschap.

Een niet-immigrantenvisum laat je toe tijdelijk te reizen doorheen de VS, bv. van zes maanden tot vijf jaar. In sommige gevallen wordt de tewerkstelling aanvaard. Werkvergunningen worden niet verschaft aangezien de eigenlijke visum dient voor hetzelfde doel. Een visum geeft je niet het recht om de VS binnen te gaan. Men kan er enkel reizen voor een specifiek doel. Dit komt doordat visums uitgegeven worden door de Ambassade dienst van het staatsdepartement en zij mogen enkel buitenlanders toelaten om te reizen. De Ambassade diensten verschaffen vier miljoen visums per jaar.

Gedurende vele jaren werden immigratie- en naturalisatiewetten van de VS versterkt door de dienst Immigratie en Naturalisatie van het Amerikaans Gerechtsdepartement. Na de terroristische aanslagen werd het Department of Homeland Security (DHS) opgericht om de verschillende diensten inzake nationale zekerheid te coördineren.

Op 1 maart 2003 waren er drie nieuwe departementen onder leiding van het DHS: het Amerikaanse burgerschap en de Immigratie Dienst (USCIS). Deze instanties nemen diverse immigrant statussen en vergunningen op zich eens er een immigrant werd toegelaten tot het land. De Immigrations and Customs Enforcement (ICE) is verantwoordelijk voor immigratie-onderzoeken, aanhoudingen, uitzetting en het nieuwe registratiesysteem voor studenten en uitwisselbezoekers (SEVIS). De douane en grenscontrole (CBP) patrouilleren de grenzen en ingangen (en beslissen of buitenlanders mogen toetreden met een visum).

Net zoals het oude INS heeft de USCIS vier regionale dienstencentra en meer dan 60 lokale kantoren doorheen de VS. Eens toegelaten in het land door de CBP heeft de USCIS en de ICE de taak om alle buitenlanders te registreren en te controleren om ze voldoen aan de voorwaarden voor hun visums. Ook moeten zij er vooral voor zorgen dat de buitenlanders veilig thuis raken of de VS verlaten wanneer het nodig is.

Geen toelatingsgarantie

Het bezit van een visum is geen garantie voor toegang tot de VS. De toegang wordt sterk gecontroleerd en iemand die niet voldoet aan de immigratiewetgeving (ook in staat kunnen zijn om te bewijzen dat ze voldoen aan de visumverplichtingen) kan een boete of gevangenisstraf oplopen. In het ergste geval kunnen ze het land uitgezet worden. De VS beperkt de toegang voor ongewenste personen, namelijk iedereen die een dreiging vormt voor de gezondheid, het welzijn of de veiligheid in de VS.

Enkel houders van werkvisums mogen werken in de VS. Houders van andere visum categorieën mogen geen werk aanvaarden, zelfs niet informeel werk in een huishouden als kinderjuffrouw of als au pair. Je paspoort moet geldig zijn voor minimum zes maanden na afloop van het verblijf. Als je paspoort de vervaldatum nadert, dien je het te hernieuwen voor je naar de VS reist. Er zijn veel boeken over immigratieprocessen zoals: Immigrating to the USA door Dan P. Danilov (Staff Counsel Press), Immigration Questions and Answers door Carl R. Baldwin (Watson-Guptill) en The Immigration Handbook door Henry G. Liebman. Verdere informatie kan je vinden op de website van het departement van de staat  en op de website van de USCIS .

In de maand mei van het jaar 2006 kwam een anti-terrorisme akkoord ten val door het Europese Hof van Justitie. Bij dit akkoord voorzien de Europese luchtvaartmaatschappijen agentschappen die de Amerikaanse wet versterken en deze verschaffen gedetailleerde informatie over passagiers die naar de VS reizen. Het bewind verklaarde echter de overeenkomst niet nietig en evenmin de gegevensverzameling. Dit laatste gaat door tot 30 september en geven Amerikaanse en Europese ambtenaren de tijd om een oplossing te vinden voor het wettelijk probleem.

Immigratie is een moeilijke kwestie en de informatie in deze rubriek (bedoeld als algemene handleiding) is onderhevig aan verandering. Neem je beslissingen of acties niet op basis van deze informatie zonder dat je beroep doet op een ambtenaar of betrouwbare bron, zoals het Amerikaans consulaat.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: